Epilepsi

Vi upptäckte på BB att något inte stämde med lilla Zaphir. Hon hade konstiga ryckningar men vi blev avfärdade på BB där de sa att det var normalt, barn skakar. De för deras eget säkerhet tog blodprov så de inte berodde på diabetes men så var ju inte fallet. De klappade oss på huvudet och sa att vi bara var nojiga. Nästan två veckor senare fick vi bekräftelse att vi hade rätt. Hon hade epilepsi.

Zaphir har många olika anfall. Ibland försvinner hon, ibland drar hon ihop sig och vissa skrattar hon, ligger och små rycker  och några kastar hon sig hastigt framåt. Hon har exakt alla kramper man kan få så när folk frågar oss, hur är hennes anfall då blir oftast våra svar, ja du, alla man kan tänka sig. Hon har en salig blandning och de kommer i varandra och om varandra.

Nedan här kommer jag kopiera in information om Epilepsi som är tagen från Svenska epilepsiförbundet. Gå gärna in på deras hemsida om du vill ha mer information om hur man utreder, orsaker, behandling, bli medlem i epilepsiförbundet m.m. Det jag kommer ta upp här är de olika anfallen och vad det är.

Epilepsi – vad är det?

Epilepsi kan uppstå när som helst i livet hos vem som helst. Det finns ungefär 60 000 personer i Sverige som har epilepsi. Det innebär att de då och då får epileptiska anfall. Anfallen kan komma olika ofta hos olika människor,alltifrån ett eller ett par anfall under hela livet till flera anfall varje dag. Epileptiska anfall orsakas av övergående störningar i hjärnans nervceller. Följden blir ett epileptiskt anfall, vars utseende avgörs av var i hjärnan urladdningen uppstår. Epileptiska anfall börjar alltid mycket plötsligt. De varar från sekunder till minuter och slutar av sig själva. Oftast är medvetandet mer eller mindre påverkat under anfallet.

Stora epileptiska anfall

Vid stora epileptiska anfall (toniskt-kloniska anfall, grand mal), blir personen plötsligt medvetslös, faller omkull och får kramper (muskelryckningar). Anfallet varar i regel tre till fem minuter. Andningen är till en början försvårad, vilket gör att ansiktsfärgen kan bli blå. Det tar sedan någon timme upp till ett dygn innan vederbörande är helt återställd, ofta efter sömn. Skador kan uppkomma i samband med fallet.

Frånvaroattacker

Frånvaroattacker (absencer, petit mal) är vanligast hos barn och innebär några sekunders frånvaro och avbrott av alla aktiviteter. Man faller dock inte omkull. Frånvaroattackerna kan komma flera gånger dagligen.

Astatiskt – myoklona anfall

Astatiskt-myoklona anfall innebär plötslig förlust av förmågan att stå. Man faller handlöst till marken, inte sällan med skador som följd. Den här anfallstypen är vanligast hos personer med flerhandikapp.

Komplexa partiella anfall

Vid komplexa partiella anfall (psykomotoriska) är medvetandet grumlat. Frånvaron är kombinerad med antingen psykiska upplevelser (syn-, hörsel- eller- smakhallucinationer) eller motoriska fenomen (enkla rörelser, tuggning, smackning). Man svarar inte på tilltal, men faller inte omkull. De varar upp till någon minut, men kan i likhet med absencer och astatiskt-myoklona anfall, utvecklas till toniskt -kloniska anfall.

Gå till Svenska Epilepsiförbundet för mer information

Annonser%d bloggare gillar detta: